MOHAMMED SACIRBEY; Verdediger van zijn moederland

De nieuwe minister van buitenlandse zaken van Bosnië, Mohammed Saçirbey, was als VN-ambassadeur van zijn land de afgelopen jaren een van de meest opvallende en ook invloedrijke pleitbezorgers van de Bosnische zaak in de VS en Europa. Saçirbey (38) werd in het steeds weer onderstrepen van de slachtoffer-rol van Bosnië in de oorlog in voormalig Joegoslavië bekender dan veel politieke leiders in zijn land.

Saçirbey, opvolger van Irfan Ljubijankic, die vorig weekeinde omkwam toen zijn helikopter door de Kroatische Serviërs bij Bihac werd neergeschoten, lijkt meer Amerikaan dan Bosniër. Hij werd in 1956 in Sarajevo geboren maar verliet het land al op jeugdige leeftijd met zijn ouders, die politiek vluchteling waren. Na een vierjarige zwerftocht door Europa en Afrika vestigde de familie zich in 1967 in de VS. Sacrbey - in de VS al snel 'Mo' genoemd - kreeg dankzij zijn goede prestaties als football-speler een studiebeurs en haalde na een studie geschiedenis en rechten een masters-graad in de bedrijfskunde aan Columbia University. Voordat hij in 1992 werd benoemd tot ambassadeur bij de VN, was hij advocaat en investment-banker.

Achter de schermen bepaalde hij in belangrijke mate de politieke koers van de Bosnische regering, alleen al omdat die grotendeels afhankelijk is van de mate waarin de internationale gemeenschap partij kiest voor de Bosniërs. Saçirbey's bevlogen manier van spreken in accentloos Amerikaans en zijn bekendheid met de Amerikaanse humor en manier van debatteren maakte hem in de VS maar ook in Europa tot een bekende tv-persoonlijkheid. Zijn vurige pleidooi voor militaire actie van het Westen in Bosnië óf opheffing van het wapenembargo was op de Amerikaanse televisie bijna een wekelijks 'item'. Hij hield talloze persconferenties en reisde over de hele wereld om de benarde positie van zijn moederland uiteen te zetten. Ondanks zijn goede internationale contacten is zijn kruistocht voor opheffing van het VN-wapenembargo tegen Bosnië tot dusver zonder resultaat gebleven.