Melkert nijdig over negeren allochtonenwet

DEN HAAG, 2 JUNI. Minister Melkert (sociale zaken) neemt de laksheid bij het registreren van allochtonen door het bedrijfsleven hoog op. Hij onderzoekt hoe hij werkgevers alsnog kan bewegen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Ook de Tweede Kamer maakt zich zorgen om de geringe medewerking van werkgevers, zo bleek gisteren. De werkgevers willen dat de wet wordt afgeschaft. Een grote meerderheid van de Kamerleden vroeg gisteren om een brief van minister Melkert over de geringe medewerking van werkgevers aan de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname (WBEAA). Aan de hand van deze brief willen de kamerleden volgende week een debat houden.

Vóór 1 juni moesten werkgevers volgens de op initiatief van VVD, D66 en Groen Links tot stand gekomen wet een jaarverslag bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken deponeren, waaruit onder meer de vertegenwoordiging van allochtone werknemers in het personeelsbestand blijkt. Volgens de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland heeft echter maar een “zeer marginaal aantal ondernemingen” aan de verplichting voldaan. Het ministerie kan hiertegen geen juridische stappen ondernemen.

Wel kunnen burgers, belangengroepen en organisaties inzage in rapportages vragen en eventueel de politie inschakelen. Mocht blijken dat een werkgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan kan hij aangeklaagd worden op grond van de wet economische delicten, waarbij als sanctie een geldelijke boete van maximaal 25.000 gulden of een jaar hechtenis geldt. Bij verstrekking van onjuiste gegevens is sprake van misbruik. In dat geval kunnen werkgevers worden veroordeeld tot een geldboete van maximaal 100.000 gulden of 6 jaar hechtenis. De wet regelt geen sancties voor werknemers die weigeren gegevens te verstrekken over de nationaliteit van zichzelf en hun (groot)ouders.

De voorzitter van de metaalwerkgevers H. van den Akker noemt de wet “onzinnig” en wil dat hij zo snel mogelijk van tafel gaat. “Net als de bonus-malus regeling. Daar hebben we ook tegen geageerd en die is per 1 juli ingetrokken”, aldus Van den Akker, die 1250 bedrijven met in totaal 250.000 werknemers in de metaal en elektrotechnische industrie vertegenwoordigt. Met registreren en rapporteren krijg je volgens Van den Akker geen allochtonen aan het werk. Dat relatief weinig allochtonen een baan hebben wijt Van den Akker aan de gebrekkige opleiding van de meeste allochtonen. “Het is een kwestie van onderwijs, niet van discriminatie”, aldus de werkgeversvertegenwoordiger.