'Meer druk op landen bij terugname asielzoekers'

DEN HAAG, 2 JUNI. Staatssecretaris Schmitz (justitie) wil dat Nederland meer druk uitoefent op landen die weigeren mee te werken aan de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Schmitz overlegt hierover binnenkort met de ministers Van Mierlo (buitenlandse zaken) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking).

Tijdens een Kamerdebat over de bouw van een nieuw centrum voor afgewezen asielzoekers in het voormalige NAVO-depot in Ter Apel koppelde Schmitz de Nederlandse ontwikkelingshulp aan de tegenwerking van een aantal landen. In het verleden hebben verschillende landen, zoals Vietnam, Marokko, Algerije en Somalië, geweigerd asielzoekers terug te nemen die in Nederland waren afgewezen en uitgeprocedeerd. De staatssecretaris denkt aan druk bij het sluiten van handelsovereenkomsten, maar ook hulp bij het opzetten van werkprojecten in landen die de asielzoekers wel willen terugnemen.

Om te beginnen zal premier Kok de Vietnamese regering aanspreken tijdens een bezoek aan het land. Kok vertrekt op 9 juni naar Vietnam. Met haar collega's in het kabinet wil Schmitz de voorlichting over asielprocedures in Nederland op consulaten en ambassades in het buitenland verbeteren.

Tijdens het overleg ging de Tweede Kamer gisteren akkoord met het opzetten van een nieuw asielzoekerscentrum in Ter Apel. Voor afgewezen asielzoekers komt in het voormalige NAVO-depot een huis van bewaring met 288 plaatsen en het asielzoekerscentrum met 300 plaatsen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden omdat hun identiteitspapieren zoek zijn. In Nederland zijn volgens schattingen enkele duizenden asielzoekers die om verschillende redenen niet kunnen worden uitgezet. Er zitten in totaal ongeveer drieduizend afgewezen asielzoekers zonder papieren in gemeentewoningen.