Gemotiveerd

De dreun (92 procent 'nee-stemmen') die de Amsterdammers hebben uitgedeeld aan de bestuurders die een stadsprovincie wilden, heeft de stadsprovincieplannenmakers in Rotterdam aan het wankelen gebracht. Zij vrezen dat de Rotterdammers in het referendum op 7 juni ook een dikke onvoldoende aan de beoogde opdeling van hun stad zullen uitdelen.

Wethouder Hans Kombrink (PvdA) heeft er iets op gevonden. Het bureau Intomart gaat onderzoeken waarom Rotterdammers die gaan stemmen, ja of nee zeggen. Kombrink is benieuwd 'of de kiezers daadwerkelijk de argumenten voor of tegen de plannen de revue hebben laten passeren'.

Het Rotterdamse PvdA-Kamerlid Van Heemst, voorstander van de vorming van de stadsprovincie Rotterdam, wil de uitkomsten van het 'motiveringsonderzoek' gebruiken in het debat dat de Tweede Kamer later deze maand aan 'Rotterdam' wijdt.

De Rotterdamse kiezers zijn dus gewaarschuwd. Als Intomart vast stelt dat ze zo maar op z'n Amsterdams tegen stemmen en de argumenten voor en tegen niet 'daadwerkelijk' hebben overwogen, is de kans groot dat Van Heemst cum suis de gevreesde uitslag van het referendum - 'nee' tegen de opdeling van Rotterdam - naast zich neer leggen.

Bestuurders houden dus alleen van een referendum als het de juiste uitslag oplevert.

Rotterdammers die vinden dat dit te ver gaat, kunnen zich troosten. Voor een referendum over het Intomartonderzoek is het helaas te laat. Maar bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraden mag men zo maar zijn stem uitbrengen - gemotiveerd of niet.

    • Jan Gerritsen