Europarlement betaalt Heidemij

ARNHEM, 2 JUNI. Heidemij Advies, een dochteronderneming van Heidemij, krijgt van het Europees Parlement een schadevergoeding wegens contractopzegging. Heidemij zou volgens een in 1990 gesloten overeenkomst het toezicht houden op de bouw van het nieuwe parlementsgebouw in Brussel.

Het parlement zegde in 1993 de overeenkomst tussentijds op. Het Europese Hof van Justitie veroordeelde gisteren het Parlement tot betaling van eentiende van de som die Heidemij heeft misgelopen. Dat betekent dat Heidemij een schadevergoeding zal ontvangen van 20.883 ecu (circa 43.000 gulden) en bovendien de misgelopen rente van 8 procent vanaf 15 september 1993 op dat bedrag. In principe liep de opdracht tot de definitieve oplevering van de gebouwen (1 juni 1996). Het Europese parlement kon het contract echter jaarlijks opzeggen. Toen de twee partijen het in 1993 niet eens konden worden over aanpassing van de vergoedingswijze, die de bij nader inzien grotere omvang van het project nodig maakte, verbrak het parlement het contract en besteedde het vervolg van de opdracht opnieuw uit. (ANP)