Dijkstal kritiseert aanpak milieudelicten

DEN HAAG, 2 JUNI. De belangstelling voor milieudelicten is onder politiemensen nog steeds onder de maat. Dat zeiden de ministers Dijkstal (binnenlandse zaken) en Sorgdrager (justitie) gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Mede door het gebrek aan interesse en kennis over het milieu en de milieuregelgeving blijft de aanpak van de zware milieu-criminaliteit zeer moeizaam, zo constateerde de Tweede Kamer. De omvang van de milieu-criminaliteit in Nederland is nog steeds niet in kaart te brengen, gaf minister Sorgdrager toe. Dijkstal en Sorgdrager wijten de kennisachterstand bij de politiekorpsen onder meer aan de reorganisatie die de laatste jaren is doorgevoerd. Daarbij is veel specialistische kennis weggevloeid.

Voor de facultatieve milieu-vakken op de politieopleiding bestaat verder weinig aandacht, zei minister Dijkstal. Hij wees de Kamer er nog eens op dat de korpsen hun eigen prioriteiten stellen bij de opsporing van strafbare feiten. De korpsen, zo zei hij, moeten door een gebrek aan voldoende mankracht keuzes maken. Het milieu staat daarbij nu eenmaal niet op de eerste plaats. Middelen om daarop invloed uit te oefenen heeft Dijkstal niet.

Dijkstal stelde samen met Sorgdrager wel vast dat de regionale politiekorpsen er langzaam van doordrongen raken dat kennis op het terrein van milieuregels steeds belangrijker wordt. Volgens Sorgdrager gaat het met de aandacht voor het milieu bij het openbaar ministerie wel de goede kant op. Steeds meer officieren van justitie hebben zelfs een specifieke milieu-achtergrond, constateerde zij.

Het Kamerlid Poppe (SP) pleitte gisteren voor de oprichting van een nutsbedrijf voor het verwerken van chemische afvalstoffen, naar analogie van de niet-private vuilophaaldiensten. Poppe denkt bij zo'n overheidsinstelling met name aan de verwerking van vervuild zeefzand en slib. Deze afvalstoffen vormen een aantrekkelijk doelwit voor het criminele milieu. Volgens Poppe kan alleen met een nutsbedrijf worden voorkomen dat met chemisch afval wordt geknoeid. Minister De Boer (milieu) voelt er overigens weinig voor.