Couzy botst weer met ministers

DEN HAAG, 2 JUNI. Bevelhebber Couzy van de landstrijdkrachten, is opnieuw in botsing gekomen met de politieke leiding van het departement van defensie. Vanuit Split sprak de generaal zich gisteren uit tegen het zenden van meer troepen naar het voormalige Joegoslavië. Hiermee keerde hij zich rechtstreeks tegen de ministers Voorhoeve (defensie) en Van Mierlo (buitenlandse zaken), die zich eerder deze week schaarden achter de plannen om de VN-vredesmacht in Bosnië te versterken.

Minister Voorhoeve zou nog vandaag op het departement van defensie een gesprek hebben met Couzy over diens uitlatingen. Vanuit de Tweede Kamer heeft vooral de fractie van D66 kritisch gereageerd op de uitspraken van Couzy. Woordvoerder Hoekema noemde deze voorbarig en niet prudent. Hij wees er op dat het niet de eerste keer is dat Couzy een mening liet horen die van die van zijn minister afwijkt. Volgens Hoekema zal minister Voorhoeve in het gesprek met Couzy dan ook duidelijk moeten maken dat hij en niet de generaal de baas is. De D66'er vindt echter niet dat Voorhoeve disciplinaire maatregelen tegen Couzy moet treffen.

De woordvoerders van PvdA, CDA en VVD stelden zich terughoudender op. PvdA-woordvoerder Valk had het “handiger” gevonden als Couzy zijn bezwaren rechtstreeks binnen het departement van defensie zou hebben kenbaar gemaakt, maar vindt het voor het overige een zaak tussen de minister en de generaal. VVD-defensiespecialist Blaauw sprak van een “emotionele reactie” gezien het verblijf van de bevelhebber deze week in Bosnië. Hij vroeg zich af of Couzy volledig op de hoogte was van de meest recente ontwikkelingen. Volgens CDA-woordvoerder Hillen is het standpunt van Couzy “niet extreem”.

Pag.3: Kritiek op versterking

Generaal Couzy was de afgelopen dagen op bezoek bij de Nederlandse blauwhelmen in Bosnië. Voor het NOS-Journaal waarschiwde hij er gisteren voor dat de VN-troepen partij in het conflict worden. Couzy: “Als je gaat vechten word je partij. Zo wordt de VN ook door de Serven beschouwd en dan is het eind zoek.” Volgens hem ligt de sleutel voor de oplossing van het conflict dan ook in politieke afspraken en niet in het zenden van meer troepen.

In het programma Nova kritiseerde de generaal gisteren later op de avond vanuit Zagreb de extra troepenzendingen van de Britten. “Als je toch niet weet wat je daarmee gaat doen, wat voor taken je wilt laten uitvoeren, dan vind ik het iets te voorbarig om troepen te zenden. Misschen heb je straks wel anderssoortige troepen nodig”, aldus Couzy.

De generaal is de afgelopen jaren herhaaldelijk in conflict gekomen met de politieke leiding van het departement. In januari van het vorig jaar sprak hij zich bijvoorbeeld uit tegen Navo-luchtsteun in Bosnië. Met die opvatting keerde hij zich tegen zijn toenmalige superieur minister Ter Beek. Eerder liet Couzy zich al kritisch uit over het sturen van buitenlandse troepen naar Rwanda. Over de herstructureringsplannen van de krijgsmacht liet Couzy zich eveneens in afkeurende bewoordingen uit.

Zowel Ter Beek als zijn opvolger Voorhoeve hebben ophelderingsgesprekken met Couzy gevoerd. Deze resulteerden er steevast in dat Couzy zijn loyaliteit ten aanzien van de politieke leiding van het ministerie uitsprak.

De Vereniging Belangenbehartiging Militairen heeft zich in vanmorgen een verklaring achter Couzy opgesteld. “Het heeft geen zin om extra troepen naar voormalig oegoslavie te sturen wanneer niet duidelijk is wat deze troepen daar moeten gaan doen”.