Chinese regering heropent omstreden fabrieken voor cd's

ROTTERDAM, 2 JUNI. De Chinese regering heeft zes van de zeven fabrieken voor compact-disc's die onlangs wegens illegale produktie werden gesloten toegestaan die produktie te hervatten. Daardoor komt het voorlopige bestand tussen China en de VS over de kwestie van de intellectuele eigendomsrechten in de knel.

Dat meldt vandaag de International Herald Tribune. Het bestand werd afgelopen februari bereikt, net voor Amerikaanse sanctiemaatregelen ter waarde van een miljard dollar aan importen 'made in China' van kracht zou worden. Dat bracht de Amerikaanse regering er ook toe haar verzet tegen de toetreding van China tot de nieuwe Wereldhandelsorganisatie (WTO) te verzachten. Maar de VS eisen dat China nóg enkele handelsbarrières opheft, alvorens akkoord te gaan met een Chinees WTO-lidmaatschap.

De heropening van de illegaal producerende Chinese compact disc-fabrieken brengt het voorlopige akkoord tussen China en de VS ernstig in gevaar, vreest een Europese handelsfunctionaris in Brussel. Een zegsman van Amerika's speciale handelsafgevaardigde Mickey Kantor zei slechts dat de Chinese manoeuvre momenteel nog wordt bestudeerd alvorens er een antwoord op te geven. Volgens het voorlopige akkoord van afgelopen februari verplichtten de Chinezen zich al hun compact disc- en laser disc-fabrieken binnen drie maanden te inspecteren en illegale produkten te vernietigen, evenals de machines waarmee zij worden gemaakt.

De Chinezen tekenden toen het voorlopige akkoord onder zware druk van handelssancties en sloten als blijk van goede wil snel zeven van de 29 fabrieken die illegaal produceerden. Paul Ewing, regionaal directeur van Warner Music International, reageerde gisteren boos op de Chinese houding. “Wij waren al zeer teleurgesteld door de Chinese acties tot nu toe om een einde aan die piraterij te maken”, aldus Ewing, “en wat nu gebeurt bevestigt onze vrees.” Volgende maand moet de Amerikaanse handelsafgevaardigde Kantor rapporteren over de navolging van het voorlopige Amerikaans-Chinese akkoord. Als Peking dan een 'onvoldoende' krijgt, bestaat de kans dat Amerika opnieuw met sancties gaat dreigen.

Giao Ling Han, onder-directeur van China's National Copyright Administration, heeft erkend dat de betreffende fabrieken zijn heropend, maar dan onder supervisie van overheidsfunctionarissen. “Wij zijn er zelf nog niet zeker van of er nog piraten-cd's worden gemaakt”, aldus Han.