Arcade wint slag om plaats op de Amsterdamse kabel

AMSTERDAM, 2 JUNI. In een brief op poten had Arcade zijn verontwaardiging aan de verantwoordelijke wethouder gespuid. Hoe had de adviescommissie van de Amsterdamse gemeenteraad het in hemelsnaam bestaan te kiezen voor het muziekstation The Box en niet voor Arcade's muziekzender The Music Factory? Inmiddels halen ze bij Arcade weer opgelucht adem. Deze week liet het college van B en W weten de voorkeur te geven aan de zender van Arcade. “Gelukkig maar. Want als je in Amsterdam niet op de kabel zit besta je voor de reclamewereld en decisionmakers gewoonweg niet”, zegt Arcade-woordvoerder M. Out.

Overal in Nederland verdringen commerciële omroepen zich voor een plaats op de kabel. Weliswaar wordt - met de komst van digitale compressietechnieken - de kabel binnen een paar jaar van elastiek, maar vooralsnog is de ruimte schaars. Iedere kabelexploitant heeft ongeveer 24 kanalen beschikbaar voor het doorgeven van programma's. Aangezien alle publieke zenders uit binnen- en buitenland en alle lokale zenders verplicht gratis moeten worden doorgegeven, is het voor de nieuwe commerciële omroepen knokken voor de resterende ruimte.

Het gevecht om de huiskamer begint bij een 'modelcontract' met de Vecai, de overkoepelende vereniging van kabelexploitanten. Met de vier commerciële zenders SBS 6, The Music Factory, TV 10 Gold en Veronica zijn al contracten afgesloten. “Een kwestie van loven en bieden”, aldus een Vecai-woordvoerder. SBS 6 betaalt per abonnee 65 cent per jaar. De Arcade Media Groep betaalt 60 cent voor de doorgifte van zowel het muziekkanaal The Music Factory als de 'gouwe-ouwe zender' TV 10 Gold. En HMG - de fusie van CLT (RTL 4 en RTL 5), Veronica, Endemol en VNU - krijgt RTL 4, RTL 5 en Veronica samen voor 45 cent per abonnee op de kabel. Voor kabelexploitanten die voor 15 augustus beslissen, doen zij daar nog eens 25 cent bovenop.

De Zweeds/Amerikaanse zender SBS 6 betaalt een relatief duur tarief, omdat het station op zeker speelde en de contracten in een vroeg stadium rond wilde hebben. “Voor snelheid staat nu eenmaal een prijs”, zegt de Vecai-woordvoerder. Het driejarige contract met de HMG heeft de Vecai relatief goedkoop gehouden om zo de garantie te hebben dat de drie populaire zenders de komende jaren in ieder geval nog betalen voor doorgifte. Sommige commerciële stations willen namelijk voor doorgifte betaald wòrden. Zo vraagt MTV vanaf juli dit jaar 1,50 gulden per abonnee per jaar. “De tijd van gratis televisie is voorbij”, zegt een MTV-woordvoerder.

Een modelcontract met de Vecai is nog geen entree-bewijs voor de kabel. “Dan begint het pas”, zegt E. van Lamoen, de 'kabelpenetrant' van SBS 6. “Het is zaak overal bekend te worden.” Lamoen concentreert zich daarbij op de belangrijkste kabelexploitanten. Ongeveer dertig van de honderdvijftig exploitanten beheersen tachtig procent van de markt. In totaal zijn bij de Vecai 5,5 miljoen kabelabonnees aangesloten.

Met de presentatie-sheets onder de arm volgt Lamoen de procedurele weg langs adviesorganen, commissies en gemeenteraden. Aan cadeautjes en 'gimmicks' doet ze niet. Lamoen heeft alleen 'een duidelijk verhaal' over de economische bijdrage van het station en de sterke belangstelling voor regionaal nieuws. Vaak is de kabelpenetrant overgeleverd aan willekeur, zegt SBS-directeur F. van Westerloo. “Het blijft een kwestie van beleefd aanbieden.”

Maar ook Arcade had zich beleefd aangeboden bij de Amsterdamse Programmaraad. Desondanks geeft deze 'afspiegeling van de Amsterdamse bevolking', die aan de gemeenteraad advies uitbrengt over welke zenders op de kabel moeten, de voorkeur aan het jukeboxstation The Box. “Een verfrissend nieuw aanbod”, vindt voorzitter van de raad P. Luijten.

Bij Arcade waren ze 'ontstemd' over dit besluit. Ze haastten zich de persoonlijke brief aan de verantwoordelijke wethouder te schrijven om Amsterdam voor een enorme vergissing te behoeden. Het clipstation The Box is een vorm van betaaltelevisie, zo waarschuwde Arcade de wethouder. Bij The Box, dat in Nederland wordt geëxploiteerd door uitgeverij Quote, kunnen kijkers via een 06-nummer hun favoriete clip aanvragen. Het bedrijf maakt zich volgens Arcade daarmee ook nog eens schuldig aan '06-exploitatie' door 'kids' van 13 tot 19 jaar aan te zetten tot het veelvuldig draaien van een duur 06-nummer. Bovendien, zo memoreerde Arcade in de brief, heeft The Box nog niet eens een uitzendvergunning.

Het Amsterdamse college van B en W weten heeft inmiddels laten weten de voorkeur te geven aan de muziekzender van Arcade. Volgende week wordt het plan van de programmaraad besproken in de commissie voor de financiën en lokale media. Dan zullen de vertegenwoordigers van Arcade zeker hun opwachting maken in het stadhuis.

    • Monique Snoeijen