Achterstand op VS en Japan; EU wil betere coördinatie van onderzoek

BRUSSEL, 2 JUNI. De Europese Commissie vormt speciale werkgroepen die voor een bundeling moeten zorgen van onderzoek en ontwikkeling op zes terreinen om de achterstand op de Verenigde Staten en Japan te verkleinen.

De plannen zijn gisteren ontvouwd op een persconferentie van de Euro-commissarissen Cresson (onderzoek), Bangemann (industrie) en Kinnock (Transport).

Cresson stelde vast dat Europa op het gebied van onderzoek en ontwikkeling “zeer ver” achterligt op de VS en Japan. Het grootste probleem is dat elke lidstaat van de Europese Unie zijn eigen onderzoeksprogramma's heeft en die angstvallig afschermt voor de partners, ondanks herhaalde pogingen van de Commissie tot coördinatie.

Het initiatief richt zich op het ontwikkelen van de auto van de toekomst, educatieve computerprogramma's, een nieuwe generatie vliegtuigen, vaccins tegen virusziekten, software voor het onderwijs, een nieuwe trein en gecombineerd transport. In het plan van de Europese Commissie zullen het bestaande beleid en de projecten van haar verschillende departementen beter worden gecoördineerd. Ook de coördinatie tussen EU, nationale regeringen en de industrie moet worden verbeterd. De werkgroepen moeten hierin een belangrijke rol spelen. De industrie bepaalt uiteindelijk welke plannen uitvoering verdienen.

Commissaris Bangemann onderstreepte dat in de Verenigde Staten elk jaar 26 miljard dollar wordt besteed aan onderzoek in de vliegtuigindustrie, tegen 5,8 miljard dollar in de 15 EU-lidstaten. Transportcommissaris Kinnock zei dat “geen wonderen” van het initiatief moeten worden verwacht. Cresson erkende dat de Europese ministers die onderzoek in hun portefeuille hebben, weinig enthousiasme toonden toen het plan voor coördinatie onlangs aan hen werd gepresenteerd.

Europese autofabrikanten hebben voorzichtig positief gereageerd op de plannen uit Brussel om een schone auto te ontwikkelen. Volgens hen concentreert de commissie zich teveel op de elektrische auto. “We zouden een wat opener benadering wensen”, aldus secretaris-generaal Keith France van de raad voor onderzoek en ontwikkeling in de auto-industrie (EUCAR). (Reuter)