VN in Bosnië (2)

Generaal Berkhof schildert in NRC Handelsblad van 30 mei in schrille kleuren de hopeloze situatie waarin de Bosnische Serviërs zich bevinden. Het laatste derde deel besteedt hij aan de situatie van de blauwhelmen. Die is zo mogelijk nog hopelozer maar wordt minder schril geschilderd. De meest voor de hand liggende optie voor de VN-troepen, terugtrekken, blijkt zelfs de meest onmogelijke te zijn, omdat de VN-macht niet uit vrije wil uit Bosnië kan vertrekken. De Bosnische Serviërs kunnen en zullen hun het terugtrekken beletten.

De VN-macht met zijn meer dan tienduizend manschappen is in feite gegijzeld, kan niets doen zonder de medewerking van de Bosnische Serviërs, en verkeert in een 'no-win'-situatie. Een formidabele 'cul-de-sac'. Tot nu toe ontbreekt in alle commentaren de analyse hoe de verantwoordelijke politici, zowel in Nederland als daarbuiten, het zover hebben kunnen laten komen. Voor Nederland zal een zekere overmoed, voortvloeiend uit de voor de Amerikanen zo succesvol verlopen Golfoorlog en het armetierige geleur door Nederland met het squadron F 16's, een rol hebben gespeeld. Tekenend is dat de Amerikanen zich niet in het Joegoslavische moeras gewaagd hebben. Internationale politieman spelen is moeilijker dan men denkt.

    • A. Hoogendoorn Lochem