VN in Bosnië (1)

Is het niet de aller-, allerhoogste tijd dat de autoriteiten van respectievelijk Nederland, de NAVO en de VN zich realiseren, dat onze soldaten en officieren niet langer misbruikt kunnen worden als schietschijf, als bewakers van wapendepots waaruit het ene stuk geschut na het andere kan worden ontvreemd, dan wel aan palen geklonken martelaars moeten zijn.

Kortom, óf men vertrekt uit Joegoslavië, de etnische zuiveringen en alle gruweldaden tegen kinderen en ouderen in dit deel van Europa ten spijt, óf men grijpt militair rigoureus in. Eén van de twee! Maar zo met eigen mensen te laten sollen, zich zo te laten vernederen en minachten als thans gebeurt, waarbij ondertussen Joegoslavië wordt vernietigd, kan niet langer.

Het Nederlandse en Europese leefpatroon kan er toch niet uit bestaan op het ene moment op de tv-slachtpartijen van Europese burgers en misdaden tegen eigen militairen te aanschouwen, om enkele seconden later in hetzelfde journaal bijvoorbeeld het filmfestival van Cannes op de buis te hebben? Of zijn wij met z'n allen zo afgestompt, dat wij dit maar slikken?

    • O.A. Thissen