Verlies bij Inkoopcentrum

Het Nederlands Inkoopcentrum (NIC) in Zwolle heeft vorig jaar bij een gelijkblijvende omzet een verlies geleden van één miljoen gulden. Algemeen directeur drs. ing. H. Zwijnenberg noemde het resultaat evenwel goed. Over 1993 leed het voormalige Rijksinkoopbureau (RIB) nog een verlies van vijf miljoen gulden.

Zwijnenberg verwacht over het lopend jaar een positief resultaat. “Dit jaar eindigen we duidelijk in de plus.” Het NIC, in 1990 verzelfstandigd, haalt 90 procent van zijn omzet, 230 miljoen gulden, bij de overheid. Het aandeel van de particuliere markt moet binnen enkele jaren 25 procent van de omzet bepalen, aldus Zwijnenberg.

Mede door een veranderende rol van de overheid moest het NIC de organisatie wijzigen. In de afgelopen jaren is er een aantal malen in het bedrijf gesneden, het laatst in het najaar van 1994. Toen werd het personeelsbestand met tachtig (op een totaal van 380) ingekrompen. In veertig gevallen ging het daarbij om gedwongen ontslagen. Voor het lopende jaar verwacht Zwijnenberg niet nog meer ontslagen.