Vakcentrales FNV en AVC gaan fusie aan

ROTTERDAM, 1 JUNI. De vakcentrales Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en Algemene Vakcentrale (AVC) gaan vanaf 1 januari 1997 een nieuwe federatie vormen. In het voorjaar van 1998 moet de fusie volledig zijn. FNV-voorzitter J. Stekelenburg en K. Van der Hoek hebben vanmorgen een intentieverklaring voor de fusie getekend. De FNV heeft via de de aangesloten bonden 1,15 miljoen leden, de AVC 110.000.

Eind vorig jaar werd bekend dat beide vakcentrales de mogelijkheden tot verregaande samenwerking wilden onderzoeken. Zowel FNV als AVC hield toen al de mogelijkheid van een volledige fusie open. De gesprekken tussen beide centrales waren op gang gekomen doordat de belangrijkste bonden van de AVC, gebundeld in de Ambtenarencentrale (65.337 leden) en de onderwijsbond NGL (21.335 leden) overleg voerden met hun tegenhangers bij de FNV, de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (Acop) en de onderwijsbond Abop, over een fusie op bondsniveau. Deze gesprekken lopen nog.

De AVC is pas in 1990 opgericht. Sinds de oprichting heeft de AVC - waarbij behalve de onderwijsbond NGL en de ambtenarenbond AC beroepsverenigingen als de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband en de machinistenvereniging in de bouw zijn aangesloten - geprobeerd aansluiting te vinden bij andere vakcentrales. Anderhalf jaar geleden mislukte een fusie met de vakcentrale MHP, omdat de AVC te weinig oog zou hebben voor algemene werknemersbelangen. Vorig jaar slaagde de AVC er - ondanks felle protesten van de FNV - in een zetel te verwerven in de Sociaal-Economische Raad.

De nieuwe vakcentrale, waarvoor nog geen naam bekend is, moet een algemene landelijke vakcentrale worden, met een partijpolitiek, religieus en levensbeschouwelijk onafhankelijk karakter. De vakcentrales houden de mogelijkheid open voor deelname door andere vakcentrales, maar CNV en MHP lieten eind vorig jaar weten daar geen belangstelling voor te hebben.