V-2

Aannemend dat gegevens in Van V-2 tot Pershing (W&O 4 mei) ontleend zijn aan een der 'vijftien doorwrochte essays' van historici in de besproken bundel dan blijkt dat niet al die bijzonderheden toonbeelden zijn van gedegen arbeid.

De RAF was slechts eenmaal boven Peenemünde en wel in de nacht van 17 op 18 augustus 1943. Ontwikkeling en produktie van V-1 en V-2 zijn daarna niet voortgezet in Mittelwerk in centraal-Duitsland maar in de berg Kohnstein bij Nordhausen ten zuiden van de Harz als buitenkamp Dora van het concentratiekamp Buchenwald bij Weimar. Dat kamp Dora moest eerst nog worden opgebouwd. Krijgsgevangenen kwamen daar niet aan te pas. Tien dagen na het bombardement op Peenemünde kregen 107 Häftlinge in Buchenwald opdracht zich gereed te maken voor vertrek met onbekende bestemming die na aankomst daar een enorm stuk grasland naast de berg Kohnstein bleek te zijn. De 107, bij wie zich de Nijmeegse huisarts dr. H.L. Groeneveld bevond, kregen opdracht er een geheel nieuw Lager te maken. De Häftlinge werden bewaakt door SS'ers met bloedhonden. Zij werden aan het werk gezet om naast een tunnel een nieuwe te boren. Aan het einde van de oorlog, nadat zij zich bezig hadden moeten houden met de assemblage van de V-1 en V-2, waren er van die 107 nog zeven over. Dr. Groeneveld, een van die overlevenden, heeft in 1989 zijn herinneringen op schrift gesteld, waarvan NRC Handelsblad op 4 mei 1991 een deel heeft gepubliceerd.

Dora werd in 1944 het zelfstandige concentratiekamp Mittelbau-Dora dat meer dan dertig buitenkampen had waarin duizenden Häftlinge uit allerlei concentratiekampen dwangarbeid moesten verrichten.

Het onderschrift bij de foto: 'De eerste V-2 gereed voor lancering, 3 oktober 1942' mist de woorden 'met succes bekroonde'. Er waren vele mislukte lanceringen aan voorafgegaan.

Bij de Häftlinge die in KZ Mittelbau-Dora opgesloten waren waren vele Nederlanders en een daarvan was Henri Pieck, de broer van Anton, die levend terugkeerde en zijn herinneringen in tekeningen heeft vastgelegd.

    • C.K. Werkman