Slecht weer nadelig voor Suiker Unie

Het koude voorjaar en de hete zomer van 1994 hebben het voedingsmiddelenconcern Suiker Unie geen goed gedaan. Door een relatief kleine oogst van suikerbieten daalde het bedrijfsresultaat. Dankzij kostenbeheersing en een goede gang van zaken in andere onderdelen van de groep nam de totale omzet en het netto resultaat toch toe.

Dit blijkt uit het jaarverslag dat de coöperatie heeft gepubliceerd. De netto omzet kwam in 1994 uit op 2,1 miljard gulden, 1,4 procent hoger dan het jaar daarvoor. Het netto resultaat bedroeg 52,7 miljoen gulden tegen 49,9 miljoen gulden in 1993.

Door de 15 procent kleinere suikerbietenoogst nam het bedrijfsresultaat af van bijna 126 miljoen tot 96,5 miljoen gulden. Ook hogere heffingen die de Europese Unie oplegde aan Suiker Unie om het suikerbeleid te betalen hadden hun invloed op het resultaat.

Suiker Unie wil de doelmatigheid van de eigen suikerfabrieken verhogen. Dat zal ertoe leiden dat het aantal werknemers verder afneemt. Bij de coöperatie werken ruim 3700 mensen.

De andere bedrijfsonderdelen draaiden vorig jaar over het algemeen beter dan het suikerbedrijf. Zo heeft Zadenproducent Vanderhave na enkele slechte jaren de stijgende lijn weer opgepakt. Ook SVZ Industrial Product en de specerijbedrijven van Suiker Unie verbeterden hun resultaten.

Minder voor de wind gaat het in de conserven. De concurrentie blijft groot en de marktomstandigheden moeilijk. Aardappelverwerker Aviko draaide matig. Ook hier is zware concurrentie de boosdoener, zo meldt Suiker Unie.

Al met al zegt de directie tevreden te zijn over 1994. De coöperatie ziet 1995 met vertrouwen tegemoet, aldus het verslag. “Uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, zal het concernresultaat zich in 1995 echter consolideren.”