'Scholenfusie strandde door falen deelraad'

AMSTERDAM, 1 JUNI. Het stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuid heeft ernstig gefaald bij de onderhandelingen die moesten leiden tot de fusie tussen het Vossiusgymnasium, de Gerrit van der Veen school, het Spinozalyceum en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Dat was de eensluidende conclusie gisteravond tijdens de raadsvergadering over de mislukte fusie. De betrokken wethouders, R. Ronteltap (grondzaken) en A. Pennink (onderwijs) konden geen duidelijk antwoord geven op de herhaalde vraag waarom zij pas op het laatste nippertje merkten dat de financiële basis voor de fusie ontbrak.

“Het aanzien van het dagelijks bestuur van dit stadsdeel is geschaad”, stelde CDA-fractievoorzitter Vis. “We zitten hier met kromme tenen”, aldus het VVD-raadslid Van Voorst tot Voorst. “De communicatie binnen het dagelijks bestuur moet beter”, vond D66-er Blaas. “Waarom heeft de raad alleen een persbericht gekregen over de mislukte fusie, waarom geen brief met nadere toelichting”, vroeg de afgevaardigde van GroenLinks. En PvdA-woordvoerder Den Uyl wilde weten “wat er nou precies was gebeurd.”

Daarop las wethouder Pennink in sneltreinvaart een verklaring voor. Kern van zijn verklaring was dat hij een dag voor het fusiebesluit begreep dat de financiële dekking rammelde. Voor de nieuwe lokatie voor de drie scholen moest vijftien miljoen gulden betaald worden. De verkoop van de oude schoolgebouwen zou 24 miljoen opbrengen, de kosten van de nieuwbouw werden geschat op 20 miljoen gulden. Het tekort zou worden gedekt door de verkoop van het sportpark Parnas. Maar die verkoop bleek onmogelijk omdat onbekend was wat de bestemming van het sportpark was. Volgens Ronteltap bestond tot vorige week dinsdag geen reden om te twijfelen aan de financiële dekking. “Ik ben niet lucide genoeg geweest om te zien dat er een fout in zat.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente viel vorige week maandag tijdens overleg met onderwijswethouder Van der Aa ook niet een keer het woord rampspoed. Integendeel, alle papieren lagen klaar om door betrokkenen bij de fusie te worden ondertekend. Toen Pennink een dag later merkte dat het stadsdeel zich ten onrechte rijk had gerekend, werd snel naar het stadhuis gebeld met het verzoek financieel bij te springen. Het antwoord was nee - de fusie van de baan.

“Met de communicatie tussen deze wethouders is het slecht gesteld”, aldus Vis. Hij kreeg geen bevredigend antwoord op de vraag waarom beiden pas vorige week dinsdag de blunder opmerkten en niet al in april of ergens in maart. De raad luisterde vrijwel zonder te interrumperen naar beider monologen die steeds langer en ook steeds onduidelijker werden. De twee betrokken wethouders overleefden een motie van afkeuring. Wel werd met algemene stemmen een motie van treurnis aangenomen. Deze was ingediend door de VVD, tot welke partij ook Ronteltap behoort.