Ordina handhaaft positieve visie

Het eerste kwartaal van Ordina Beheer is “goed verlopen”, zo is op de aandeelhoudersvergadering neegedeeld. Het bedrijf handhaaft de verwachting van een belangrijke stijging van omzet en resultaat in 1995. Over 1994 boekte het automatiseringsbedrijf een winststijging van 50 procent tot 6,9 miljoen gulden. De omzet bleef vorig jaar hangen op 104,8 miljoen. Per aandeel steeg de winst van 1,48 gulden naar 1,89 gulden.