Nuis wil noodfonds voor monumentenzorg

DEN HAAG, 1 JUNI. Staatssecretaris Nuis van cultuur hoopt nog dit jaar een fonds van 200 tot 300 miljoen gulden van de grond te krijgen voor de monumentenzorg. Dat zei Nuis gisteren in Den Haag op een manifestatie van het Nationaal Contact Monumentenzorg (NCM). Uit de Voorjaarsnota van het kabinet bleek deze week dat als de meevallers in de rijksuitgaven dit jaar de 800 miljoen gulden overschrijden, er een eenmalig bedrag zal worden aangewend ten behoeve van de monumentenzorg.

Volgens het Strategisch Plan Monumentenzorg van de vorige cultuurminister D'Ancona is tien jaar lang jaarlijks 140 miljoen gulden extra nodig om de achterstanden in de monumentenzorg in te lopen. Omdat het hem niet gelukt is dat bedrag blijvend op zijn begroting te reserveren, spreekt Nuis over de nieuwe voorziening als een noodfonds. Het nieuwe fonds zou ongeveer moeten werken als het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Dat verstrekt leningen die moeten worden terugbetaald, waaruit het weer nieuwe leningen voor restauratieprojecten financiert. De bewindsman wil voor zijn fonds ook bijdragen uit particuliere geldbronnen.

De Amsterdamse cultuurwethouder E.C. Bakker (D66) maakt zich zorgen over het voornemen van het kabinet geen structureel bedrag uit te trekken voor de achterstanden in de monumentenzorg. Bakker heeft de Kamerfractie van D66 gevraagd zich in te zetten voor uitvoering van het plan van D'Ancona om structureel geld ter beschikking te stellen. Bakker: “Het is een gemiste kans van het kabinet, temeer daar het kabinet het belang van monumentenzorg in het regeerakkoord heeft onderschreven. Structurele steun is goed voor de werkgelegenheid, het toerisme en voor de monumenten zelf. Amsterdam geeft 20 miljoen aan monumentenzorg uit, wij willen de achterstanden graag inlopen. Hoe langer je renovatie en restauratie uitstelt, des te meer het later gaat kosten.”

De gemeente Den Haag krijgt van het rijk 7 miljoen gulden voor de restauratie van het Haagse Gemeentemuseum. Dit geld komt uit de zogeheten knelpuntenpot voor de monumentenzorg. B en W van Den Haag besloten al eerder 51 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de restauratie van het jonge monument. Met het geld kan het museum van architect Berlage in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld en krijgen de bezittingen van het museum weer een passende en veilige huisvesting, aldus de gemeente. De Haagse gemeenteraad beslist vandaag over het restauratieplan van het museum.