Melkert wil af van lasten op minimumloon

DEN HAAG, 1 JUNI. Minister Melkert wil de werkgeverslasten op en net boven het minimumloon volledig afschaffen. Dit zal zijn inzet zijn bij de onderhandelingen in het kabinet over verdere lastenverlichting in de jaren 1997 en 1998.

Een zware kabinetsdelegatie lichtte de voorstellen met betrekking tot lastenverlichting gisteren tijdens het voorjaarsoverleg met sociale partners toe. Ook de vakcentrales FNV en CNV maken zich sterk voor het tot nul reduceren van de werkgeverslasten.

Een werknemer met minimumloon verdient op dit moment 28.000 gulden. Daarbovenop betaalt de werkgever nog 6000 gulden aan lasten (sociale premies en overhevelingstoeslag). Het kabinet besloot eerder deze week deze lasten op en net boven het minimumloon met 2000 gulden per werknemer te verminderen.

FNV-voorzitter J. Stekelenburg maakte na het voorjaarsoverleg, mede namens het CNV, bekend dat de lastenverlichting aan 'de onderkant van het loongebouw' wat de werknemers betreft de komende jaren moet worden voortgezet en uiteindelijk 6000 gulden moet bedragen. Melkert zegt zich daarvoor te zullen inzetten.

Anders dan Melkert, FNV en CNV zijn de vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel (MHP) en de werkgevers voorstander van generieke, voor iedereen geldende lastenverlichting. “Algemene lastenverlichting is een terecht antwoord op een generiek probleem: te hoge arbeidskosten in Nederland”, zei werkgeversvoorzitter A. Rinnooy Kan na afloop van het voorjaarsoverleg. De werkgevers hebben “waardering voor de omvang van de lastenverlichting, begrip voor de invulling en vraagtekens bij de instrumentatie”. Rinnooy Kan vroeg zich af of de door het kabinet gekozen techniek van een “afdrachtkorting” voor alle werknemers administratief niet te ingewikkeld is. Het is volgens Rinnooy Kan weer een extra fiscaal instrument, waarvan het de vraag is of het ooit weer zal verdwijnen. De werkgevers prefereren verlaging van belastingtarieven en sociale premies.

Voor minister Melkert was het voornaamste resultaat van het voorjaarsoverleg “dat sociale partners hun verantwoordelijkheid nemen voor de werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt”. De komende maanden zullen sociale partners sectorale analyses maken over hoe hieraan bij de CAO-onderhandelingen extra aandacht kan worden geschonken. Verder maakt het kabinet bekend dat het op hoofdlijnen van beleid advies blijft vragen aan de Sociaal-Economische Raad.