Kamers van Koophandel komen Wijers tegemoet

DEN HAAG, 1 JUNI. De Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK) komt tegemoet aan de kritiek van minister Wijers (economische zaken) op de commerciële activiteiten van de NV Databank met adressen uit het handelsregister. De concurrentievervalsende activiteiten worden gestaakt.

Dat schrijft de VVK in een brief aan minister Wijers. “Ik heb moeten vaststellen dat de NV Databank onlangs grootverbruikers van adressen een aanbieding heeft gedaan tegen een meer dan gebruikelijke korting”, zo schrijft ir. A.J. Kranendonk, voorzitter van de VVK. Hij onderschrijft dat dit in strijd is met afspraken die eerder zijn gemaakt met Economische Zaken. De directie van de NV Databank heeft de opdracht gekregen de lopende aanbieding in te trekken.

Wijers had eerder kritiek geleverd op de activiteiten van de NV Databank, omdat die instelling misbruik zou maken van de voorsprong die het beheer van het handelsregister geeft. Bedrijven zijn wettelijk verplicht de gegevens voor dat register te leveren. Met die goedkoop verkregen gegevens kan de Databank adressenbestanden verkopen ver onder de prijs die direct-marketingbedrijven rekenen. DM-bedrijven die adressen van de Databank wilden kopen werd bovendien een extra opslag in rekening gebracht. Wijers beschouwt dit als oneerlijke concurrentie.

De minister heeft positief op de brief gereageerd. De door de VVK ondernomen stappen vindt hij “passend en voldoende”.

korte termijn gaan de partijen weer om de tafel zitten om te praten over de tarieven van de NV Databank.