Jorritsma: onvoldoende draagvlak tolheffing

DEN HAAG, 1 JUNI. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) meent dat het maatschappelijk draagvlak voor de invoering van rekeningrijden vooralsnog ontbreekt. Omdat zo'n draagvlak daar 'absoluut essentieel' voor is, blijft de minister bij haar standpunt dat rekeningrijden niet vóór het jaar 2000 kan worden ingevoerd.

Dit blijkt uit het 'invoeringsschema' dat de minister op verzoek van de Tweede Kamer heeft opgesteld. Het stuk zal waarschijnlijk morgen in de ministerraad worden besproken. Bij de behandeling van de begroting, november vorig jaar, drongen alle fracties behalve VVD, AOV en SP aan op een snellere invoering van het rekeningrijden, ook wel elektronische tolheffing genoemd. Dit door toenmalig minister Smit-Kroes in 1987 aangekondigde systeem zorgt ervoor dat het gebruik van (delen van) wegen op bepaalde tijdstippen extra wordt belast. Daardoor is het een manier om de files aan te pakken.

Jorritsma schrijft nu dat de 'eerste stap' voor de invoering van rekeningrijden het creëren van maatschappelijk draagvlak is. Hiertoe zal worden overlegd met belanghebbende organisaties. Daarbij is het bijvoorbeeld de vraag hoe moet worden omgegaan met automobilisten die wegens hun werk de file niet kunnen ontwijken. Eventueel zal naar aanleiding van dit overleg het systeem van rekeningrijden 'op onderdelen' worden aangepast, aldus Jorritsma.

De minister wijst er verder op dat het rekeningrijden technisch ingewikkeld is, dat er een 'Europese dimensie' aan vastzit en dat invoering van het systeem erg duur is. Eerder al stelde Jorritsma dat zorgvuldige invoering van rekeningrijden nodig is, om problemen als rond de invoering van de studiefinanciering en de gemeentelijke bevolkingsadministratie te voorkomen. Rekeningrijden, aldus de minister, is nog vele malen ingewikkelder.

De Tweede Kamer vroeg om het 'invoeringsschema' om, aldus motie-indiener Van Gijzel (PvdA) indertijd, op basis daarvan “te bediscussiëren of een versnelling van de invoering mogelijk is”. Een versnelde invoering van rekeningrijden zou ook nodig zijn omdat Jorritsma geen spitsvignet wil. Invoering daarvan was door haar voorgangster Maij-Weggen voorzien voor 1996. Om de files aan te pakken wil Jorritsma, onder andere, aparte rijstroken voor vrachtwagens reserveren.

Vanmorgen waarschuwde de belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland voor een 'verkeersinfarct' binnen vijf jaar, als niet meer wordt gedaan om de files aan te pakken.