Geen wiskundige

De bijdrage van Rob v.d. Berg over kansrekenng bevatte wat foutjes. Marilyn Vos Savant is geen wiskundige, integendeel. Haar bespreking van het werk van Wiles over de Laatste Stelling van Fermat heeft afdoende aangetoond dat ze niet eens door heeft waar het om gaat in de wiskunde.

Verder kwam het volgende puzzeltje aan de orde: van een persoon is gegeven dat hij twee kinderen heeft, waarvan ten minste een zoon. Wat is de kans dat hij twee zoons heeft. Die kans is 1/3. Als 'heeft ten minste een zoon' is gebleken uit het feit dat iemand hem eens ontmoette met precies een zoon bij zich, dan klopt die 1/3 niet meer. Je moet dan een veronderstelling maken over het toevalsproces dat heeft geleid tot die ontmoeting, anders kun je geen kansen uitrekenen. Als de vader volgens een of ander toevalsproces (de oudste, de jongste, degene die net nieuwe kleren nodig had of die toevallig zin had om mee te gaan) een enkel kind heeft uitgezocht om mee naar de stad te gaan, dan is de kans een half.

Ik kan er alleen maar 1/3 uitkrijgen, door te veronderstellen dat vaders uiteraard alleen zonen uitkiezen om mee te gaan. Maar dat is een vreemde veronderstelling. Evenmin mag ik het abstracte gegeven de man heeft geen zonen 'als gelijkwaardig beschouwen met de waarneming ik kwam hem tegen en hij had geen zoon bij zich'.

    • J.W. Nienhuys