'Geen grote versterking manschappen naar Bosnië'

DEN HAAG, 1 JUNI. Nederland zal geen grote bijdrage leveren aan troepenversterking in ex-Joegoslavië. Minister Voorhoeve (defensie) zei dat gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de situatie in Bosnië. De bijdrage van Nederland kan volgens de minister niet groot zijn, omdat het al een van de grootste troepenleveranciers is.

Het kabinet zal geen beslissing nemen over extra troepenleveranties vóór de top die de ministers van buitenlandse zaken en hoge militairen zaterdag in Parijs houden over versterking van de VN-macht. De Kamer is zeer terughoudend over het sturen van nieuwe Nederlandse troepen naar het oorlogsgebied, maar staat er niet afwijzend tegenover. Nieuwe manschappen moeten de veiligheid van VN-personeel vergroten en de Verenigde Naties beter in staat stellen hun taken in Bosnië uit te oefenen.

Voorhoeve zei dat het aanbod dat Nederland in februari aan de VN heeft gedaan nog steeds van kracht is. Het gaat om een compagnie mariniers inclusief technische specialisten van de landmacht (in totaal 170 man), een mortieropsporingsradar met personeel, twee F-27-vliegtuigen voor troepentransport en vier transporthelikopters.

De Tweede Kamer drong er bij de ministers Van Mierlo (buitenlandse zaken) en Voorhoeve op aan de VN-waarnemers uit het voormalige Joegoslavië terug te trekken. Voorhoeve zegde toe dat hij het voorstel van het Kamerlid Blaauw (VVD) om hen uit alle door Bosnische Serviërs beheerste gebieden terug te trekken, in zal brengen op de top van zaterdag. Hij vond het te ver gaan alle waarnemers uit ex-Joegoslavië terug te halen. Zij doen “belangrijk humanitair en conflictdempend” werk, zei Voorhoeve.

In totaal worden ruim driehonderd man VN-personeel gegijzeld door de Bosnische Serviërs, onder wie drie Nederlandse waarnemers. Volgens de minister staan de bondgenoten in de VN voor de taak hen zo spoedig mogelijk vrij te krijgen en tegelijkertijd de geloofwaardigheid van de VN te vergroten. “Als je die twee doelstellingen gelijk wil dienen - waarbij de levens van de gijzelaars de hoogste prioriteit hebben - is het opportuun vooraf geen afspraken te doen over luchtacties.”