Cleveringa (2)

Ik was zeer getroffen door de beschouwing van Dirk van Delft over prof.dr. J.A.J. Barge naar aanleiding van de studie van Hijmans en Hendriksen over het optreden van Barge tegenover de Duitse bezetter. Het is goed, dat Barges principiële houding, maar ook zijn wetenschappelijke opvattingen in dit herdenkingsjaar worden belicht.

In het artikel wordt de vraag gesteld: 'Waarom is Barge niet gearresteerd?' Maar hij is wel degelijk gearresteerd! Barge zat van 4 mei 1942 tot 17 december van dat jaar gevangen in het Klein Seminarie 'Beekvliet' in Haren (N.Br.). Ik zat daar ook, als Indisch gijzelaar (oktober 1940 tot september 1944). Ik heb juist in die levensperiode veel gehad aan mijn contacten met Barge. Hij gaf voordrachten voor zijn medegevangenen en ik herinner mij in het bijzonder een indrukwekkende reeks voordrachten over de oorsprong en de betekenis van het leven.

De herinnering aan deze voortreffelijke man en geleerde moet inderdaad levend worden gehouden.

    • M. van der Goes van Naters