Bezetters houden zichzelf van de straat

Jongerencentrum De Keet in Scheveningen is bezet. De bezoekers protesteren tegen de sluiting van het clubhuis, dat in september zijn 25-jarig bestaan hoopt te vieren.

DEN HAAG, 1 JUNI. Zo kwaad werden de jongeren, dat ze meteen zoveel mogelijk sleutels van een van de beheerders hebben afgepakt. Nu beheren ze het clubhuis zelf. Ze bakken patat en maken tosti's. Bezoekers krijgen een flesje cola. 's Nachts slapen enkele jongeren op het biljart.

Een aantal bezoekers van jongerencentrum De Keet in Scheveningen is tot actie overgegaan, nadat ze maandagmiddag te horen kregen dat in hun clubhuis vanaf dat moment geen activiteiten meer zouden worden gehouden door de 'decentrale welzijnsorganisatie (DWO) Scheveningen' en dat de huur zou worden opgezegd. De gemeente Den Haag liet een jaar geleden weten De Keet op termijn te zullen sluiten. Er zijn in Scheveningen te veel kleinschalige accommodaties voor jongeren, aldus gemeentelijke notities, en bovendien hebben ze te weinig effect. Vooral oudere jongeren zouden er gebruik van maken.

Enkele Scheveningers besloten tot tegenmaatregelen. Ze bedreigden het DWO-bestuur met fysiek geweld en drongen het kantoor van de decentrale welzijnsorganisatie binnen. Een interim-bestuur dat op 15 maart aantrad, kondigde aan dat de activiteiten definitief gestaakt zouden worden als er opnieuw sprake zou zijn bedreigingen. Die kwamen er. De deur van het DWO-kantoor werd geforceerd en omliggende huizen werden beplakt met “minder frisse teksten”, aldus interim-voorzitter H. Schouten, directeur van een welzijnsorganisatie in de Schilderswijk. Hij deed aangifte van een bedreiging per telefoon dat men hem en zijn mooie echtgenote wel zou weten te vinden. Vorige week dinsdag vond hij in zijn brievenbus een strop van touw en op het raam was een biljet met dreigende teksten geplakt. Vrijdag werd een brandbom in het kantoor van het DWO-kantoor gegooid. “Dit is terrorisme op kleine schaal”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

In De Keet leggen enkele jongeren die als vrijwilliger in het jeugdhonk werken uit waarom ze tot de bezetting zijn overgegaan. Ze eisen dat hun clubhuis openblijft. Sommigen menen dat ze het ook zonder de twee jongerenwerkers en de twee beheerders wel rooien. Anderen willen dat er weer begeleiding komt en alles wordt zoals vroeger.

Sluiting is volgens de bezetters voor alle betrokkenen slecht. De jongeren zijn hun dagelijkse portie vermaak kwijt, en bovendien kunnen ze nooit meer een cursussen koken, typen of werken met computers volgen. Ook de omwonenden zijn volgens de bezetters niet gebaat bij sluiting. Patrick Roos: “We moeten toch iets doen om ons niet te vervelen. Dus dan gaan we tussen auto's doorrennen, een balletje trappen. Dan weet je wel wat er gebeurt.”

De jongeren vinden dat de gemeente niet goed op de hoogte is van wat er in De Keet gebeurt. Het is volgens hen niet waar dat er zoals wel wordt beweerd, vooral jongeren ouder dan achttien jaar komen. Deze groep vormt een minderheid, zeggen de bezetters. Een jongerenwerker beaamt dat. Verder zouden de verantwoordelijke autoriteiten, met name wethouder Luijten, niet te beseffen hoe succesvol De Keet opereert. Het is er volgens de bezetters veel drukker dan in andere clubhuizen. Per dag zitten er ongeveer veertig bezoekers, soms wel honderd. Op een disco komen honderdtwintig man af.

Verhuizen naar een andere locatie wijzen de bezetters af. “Waarheen?” vraagt leerling-timmerman Dirk de Bruijn. “Niemand wil ons hebben. Even verderop zit het christelijke clubhuis Kommunika. Daar komen we niet eens in. Voor mij hoeft dat niet, dat christelijk gedoe.” Ook een voorziening voor jongeren in een van de multifunctionele centra in de buurt lijkt de jongeren niet geschikt. Leon de Berk: “Daar komt niemand. Er zitten een paar bejaarden te kaarten. Wat moeten wij daar? Wij kunnen daar geen biertje drinken en geen housemuziek draaien.” Dennis drinkt een pak chocoladevla leeg. “Ik zou nooit naar een ander clubhuis willen”, zegt hij. “Hier komt een hechte groep die in de loop der jaren naar elkaar toe is gegroeid.” Dirk de Bruijn: “Ons hart wordt gebroken.”

De gemeente Den Haag heeft gisteren laten weten het clubhuis nog niet defintief te sluiten, ook al zijn de activiteiten gestaakt. De jongeren krijgen op 8 juni nog een gesprek met wethouder Luijten. Ze zullen hem een petitie aanbieden, en een lijst met handtekeningen van ouders van kinderen van een school in de buurt.

Interim-voorzitter Schouten: “De problemen zijn veroorzaakt doordat het veel te lang heeft geduurd voor er duidelijkheid was. Je moet met deze jongeren heldere afspraken maken. Die waren er lange tijd niet. De zaak heeft te lang voortgesleept. Het is nu zaak om te kijken of er nog positieve krachten rond De Keet zijn. We zullen moeten nagaan wat de jongeren zelf willen.”

    • Arjen Schreuder