Bedrijfsleven laks bij registratie allochtonen

ROTTERDAM, 1 JUNI. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft nog nauwelijks gereageerd op de wettelijke verplichting om allochtone werknemers bij de Kamers van Koophandel te laten registreren. Hoewel exacte cijfers ontbreken, lijkt het erop dat hoogstens enkele tientallen bedrijven de gegevens hebben doorgegeven.

Volgens juridisch medewerker mr. I. Rusz van de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland (VVK) wordt er “zeer marginaal gedeponeerd”. Bedrijven en instellingen met meer dan 35 personeelsleden hadden uiterlijk vandaag hun opgave van allochtone medewerkers moeten verstrekken. In de regio Amsterdam hebben tot nu toe 16 bedrijven aan de oproep gehoor gegeven, terwijl op 5.000 dossiers was gerekend. In de andere grote steden, waar traditioneel veel allochtonen werken, is de situatie nauwelijks beter. Door niet te laten registreren, plegen werkgevers een economisch delict.

De Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA), een initiatief van VVD, D66 en GroenLinks, heeft als doel meer allochtonen aan werk te helpen. Door de verplichting aan werkgevers de etnische samenstelling van hun personeelsbestand openbaar te maken, dachten de initiatiefnemers druk op bedrijven en instellingen uit te oefenen om meer allochtonen in dienst te nemen.

De Kvk's ontberen exacte gegevens over deponering. Voor een deel komt dat doordat overheidsorganisaties, vrije beroepsbeoefenaren en landbouw- en visserijbedrijven niet staan ingeschreven. Ook is bij de kamers niet bekend welke bedrijven meer of minder dan 35 werknemers hebben.

Het bedrijfsleven lijkt de wettelijke regeling nauwelijks serieus te nemen. Het werkgeversverbond VNO-NCW oefende vorige maand al zware kritiek uit op de wet wegens het “bureaucratische karakter”.