Batenburg gaat AOV 'zuiveren met crisisteam'

DEN HAAG, 1 JUNI. Voorzitter M. Batenburg van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) voert tezamen met een groep “vertrouwelingen” een “zuivering” door in zijn partij.

Batenburg zei vanochtend dat hij tijdelijk voorzitter is van een “crisismanagement” dat het reguliere bestuur en het hoofdbestuur van de partij moet uitschakelen. Het is zijn bedoeling dat de leden van het verbond op 10 juni stemmen over dit voorstel. “We willen met een zuiver AOV verder”, aldus Batenburg.

Lid van hoofdbestuur, F. Alink, reageerde vanochtend verbolgen op de op handen zijnde “zuivering” van de partij. “Het lijkt het Politbureau wel”, aldus Alink. Ook de woordvoerder van Nijpels plaats vraagtekens bij het democratisch gehalte van de actie van Batenburg. Alink wil morgen op een bestuursvergadering het hoofdbestuur om opheldering vragen. “Dit soort onzin houdt voor mij een keer op. Ik blijf me niet afficheren met dit stelletje oude baasjes.”

Tussen de partijvoorzitter en de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, J. Nijpels, speelt een machtsstrijd. Daarbij beschuldigt Batenburg Nijpels ervan dat zij hem op een onverkiesbare plaats liet zetten op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Als argument hiervoor gold onder meer de zwakke gezondheid in combinatie met de ouderdom van de 76-jarige partijvoorzitter. Batenburg beschuldigde Nijpels en haar medestanders in het partijbestuur van leeftijdsdiscriminatie en zette met succes een voorkeursactie op touw. Overigens heeft Nijpels steeds alle betrokkenheid met de kandidaatsstelling ontkend. Wel wonen zij en fractiegenoot Boogaard als “toehoorder” de vergaderingen bij van het partijbestuur.

Batenburg en zijn “crisismanagement” waarvan, zo wordt vermoed, ook zijn broer Jan en zijn zoon Berry deeluitmaken, willen dat Nijpels, Boogaard en Aiking hun zetel opgeven als zij op 10 juni door de ledenvergadering zouden worden geroyeerd.

Dinsdag liep de twist binnen de partij uit op het uit de fractie zetten van de Kamerleden Van Wingerden en Verkerk. Beide Kamerleden onderzoeken op dit moment of zij alleen verdergaan of op een of andere manier gaan samenwerken. Verkerk zei deze week dat ook samenwerking met het Kamerlid Leerkes van de Unie 55+ bekeken wordt. Een woordvoerder van die fractie zei vanochtend echter dat alle gesprekken over eventuele samenwerking zijn opgeschort. “Eerst moeten de stofwolken rond het AOV optrekken en dan zien we wel wie er nog overeind staat.”

In Groningen is de AOV-afdeling in opstand gekomen tegen de lokale voorzitter Th. Banning, die geldt als een vriendin van fractievoorzitter Nijpels.