Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

TOM POES EN DE BOVENBAZEN

Veel artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd. Deze technieken leiden niet altijd tot een correct resultaat. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. We werken aan verbetering.

5047 De heren Steinhacker en Grind haastten zich naar het vertrek waar de beursthermometer stond opgesteld. Zelfs voor een minvermogende was het duidelijk, dat er iets ongewoons aan de hand was. Want de lampjes die anders rustig gloeiend de vermogens der Bovenbazen aangaven flakkerden nu nerveus uit en aan. En terwijl de beide magnaten verblekend naar het verschijnsel staarden sprongen enkele lichtbolletjes knallend uit hun fittingen.

‚„W-wat is dat?” stamelde N.G. ontdaan.

‚Hoogspanning! mompelde A.W.S. Hij bukte zich om een losspringend lampje te ontwijken en slikte moeilijk. „D-de zaak komt in beweging’ ‚ hernam hij. „In de Energie-sector, zie je wel? Maar hoe is dat mogelijk? Het is nacht; de beurs is gesloten — en toch komt het kapitaal in beweging. Het is onnatuurlijk’.

„Er dreigt een krach! prevelde de ander. „Zie je nu wel? Het meesterbrein van O.B.B. heeft iets uitgedacht! Een geniale manipulatie. A.W.S.! Wat is hij aan het doen?”

„Wat ben ik aan het doen?’ vroeg ook heer Ollie zich af. „Het wiel van die futvoeder draait als een gek. Wat ben ik begonnen?’ ? Hij bukte zich om enkele wegschietende munten te ontgaan en staarde in grote verwarring naar de ontbindende geldhoop.

„Hier gebeurt iets akeligs, dat voel ik’, prevelde hij. ‚Ach, hoe moet dat aflopen?’ „We moeten hier weg’, riep Tom Poes, die eindelijk heer Bommels kluis gevonden had. „Uw kapitaal gaat splitten en direct springt het uit elkaar! Kom gauw, heer Ollie!’