Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Maatschappelijk protest

Pakistan: fel protest tegen aanpassing blasfemiewet

ISLAMABAD, 29 MEI. In Pakistan hebben afgelopen zaterdag felle protesten plaatsgehad tegen het voornemen van de regering van premier Benazir Bhutto om de wet op de godslastering aan te passen.

Zaterdag legde een staking, georganiseerd door de Nationale Eenheidsraad, een verbond van conservatieve islamitische groeperingen, het openbare leven in de meeste grote steden van Pakistan zo goed als stil. In een zeldzame opvoering van eenheid hadden zowel shi'itische als sunnitische groeperingen zich achter de stakingsoproep geschaard. In demonstraties bedreigden woedende moslims de minister van justitie met de dood en eisten ze het terugdraaien van de voorgestelde verandering.

Volgens de nu bestaande wet kan iemand die de islam belastert de doodstraf krijgen; in het voorgestelde amendement verandert die wet niet, maar wordt eraan toegevoegd dat degene die iemand valselijk beticht van blasfemie eveneens strafbaar is en tien jaar cel kan krijgen. Activisten voor de rechten van de mens hadden de Pakistaanse regering er al herhaaldelijk op gewezen dat de wet werd gebruikt om burenruzies te beslechten en om religieuze minderheden in een kwaad daglicht te stellen.

Verscheidene mensen zijn de afgelopen tijd veroordeeld wegens godslastering, maar niemand is er voor ter dood gebracht. Begin dit jaar werd een 14-jarige jongen, Salamat Masih, behorend tot de kleine christelijke minderheid in de stad Lahore, ter dood veroordeeld; hij zou anti-islamitische leuzen op een moskee hebben gespoten. De beschuldiging werd naderhand ingetrokken, maar Salamat en zijn oom Rehmat moesten om aan de volkswoede te ontkomen het land ontvluchten. Ze hebben asiel gekregen in Duitsland.

Fundamentalistische groeperingen in Pakistan zien aanpassingen van de blasfemiewet als een aantasting van de islam en een tegemoetkoming aan religieuze minderheden. Bij de demonstraties van zaterdag waarschuwden ze de christenen zich niet op straat te vertonen. “De christelijk gemeenschap is doodsbang”, zei haar woordvoerder, Joseph Francis, “de situatie is zeer zorgwekkend.” En in Lahore riep een menigte: “Geef ons Salamat en Rehmat; we zullen hen doden.”

In Rawalpindi, vlakbij de hoofdstad Islamabad, gebruikte de oproerpolitie traangas om een menigte te verspreiden die winkels wilde dwingen te sluiten. Betogers vernielden billboards waarop schaarsgeklede acteurs stonden afgebeeld en vielen hotels aan waar popmuziek werd gedraaid. (AP)