Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Pabo's moeten vastgesteld lesprogramma aanbieden

ZOETERMEER, 29 MEI. Lerarenopleidingen moeten voortaan een landelijk vastgesteld onderwijsprogramma aan hun studenten aanbieden. Dit is een van de voorstellen van minister Ritzen (onderwijs) uit de nota 'Vitale lerarenopleidingen', die hij vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Vorig jaar publiceerde de inspectie een zeer kritisch rapport over de kwaliteit van de pedagogische academies. Ritzen dreigde toen zelfs een aantal scholen te sluiten als de kwaliteit niet zou verbeteren.

Nu nog maken de pedagogische academies en de opleidingen voor leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (tweedegraadsleraren) allemaal hun eigen onderwijsprogramma's. Maar volgens Ritzen leggen deze eigen programma's een “onevenredig beslag” op het beschikbare personeel, wat ten koste gaat van het feitelijke onderwijsproces. Ritzen wil 70 procent van het curriculum landelijk laten vaststellen.

In de tweedegraadsopleiding wil Ritzen, mede met het oog op de vorig jaar ingevoerde basisvorming, studenten voortaan eerst een brede propaedeuse laten volgen, waarschijnlijk in een van de vijf 'clusters': bèta, moderne vreemde talen, Nederlands, maatschappijvakken en 'tehatex' (tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen). Wegens de te verwachten weerstand bij de scholen ziet Ritzen af van fusies en schaalvergroting van pabo's en andere lerarenopleidingen.