Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

ƒ 1 mln Nederlands Kanker Instituut

De maandelijkse (84ste) uitloting op de renteloze obligatielening 1988 per 1998 uitgegeven door Het Nederlands Kanker Instituut, heeft als winnend lot aangewezen de obligatie nummer 057838. Dit stuk is per 2 juni inlosbaar met één miljoen gulden.