Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Fotografie

Europese bundeling foto-restaurateurs

AMSTERDAM, 29 MEI. Onderzoeksinstituten uit elf Europese landen op het gebied van conservering en restauratie van historisch fotografisch materiaal gaan hun activiteiten bundelen in de European Photographic Exchange Group (EPEG). De EPEG is opgericht tijdens een internationale conferentie over fotografische conserveringstechnieken die onlangs plaatshad in Kopenhagen. De nieuwe organisatie zal zich onder meer bezighouden met het ontwikkelen van een uniform registratie- en documentatiesysteem voor fotografiecollecties en het coördineren van onderzoek naar en uitvoering van conservering en restauratie van historische negatieven en foto's. Nederland is in de EPEG vertegenwoordigd door het Nationaal Fotorestauratie-Atelier (NFRA, Rotterdam). NFRA-directeur Hans de Herder werd tijdens de oprichtingsvergadering benoemd tot eerste secretaris van de EPEG. De vorig jaar door het Nederlands Foto Instituut en de Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie gepubliceerde gestandaardiseerde handleiding voor de beschrijving van fotografie in archieven zal waarschijnlijk in het Engels worden vertaald om als basis te dienen voor een internationale uniforme wijze voor de ontsluiting van fotografische collecties.