Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Belasting

...en dus krijgt hij nu brieven

Vermeend heeft nu schriftelijk gereageerd op de klachten van de VVD'er. Eigenhandig schreef de staatssecretaris een brief aan Tweede-Kamervoorzitter Deetman. Dat Van Rey maar eens moest gaan praten met zijn fractiegenote Bibi de Vries. Want zij was zowel door de schoenmakers als door Vermeend zelf, in een openbare vergadering, geïnformeerd over diens inspanningen bij de EG in verband met de schoenlappers. Zoals er ook vooraf met de Tweede Kamer was overlegd over de verlaagde BTW voor sport en theater. Waarna dit voornemen nota bene door Van Reys partijgenote, staatssecretaris Erica Terpstra, publiek was gemaakt. Dus of Van Rey, vraagt Vermeend in zijn brief, in een volgende vergadering van de Kamer maar even wil laten weten dat zijn kritiek “op een misverstand berustte”.

Interessant blijft intussen de kortaangebonden toon die de communicatie tussen Vermeend en de VVD-fractie kenmerkt. Vorige week vroegen Jos van Rey en Bibi de Vries de staatssecretaris schriftelijk of de geruchten juist waren dat er per 1 juli een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Per kerende post antwoordde Vermeend: “Nee.”

Vraag van Van Rey/De Vries: “Deelt u de mening dat dergelijke berichten verwarring en onzekerheid veroorzaken bij groepen van belastingbetalers? Zo ja, bent u bereid ze op zo kort mogelijke termijn te ontzenuwen?” Antwoord Vermeend: “Ja, bij deze.” (JK)