Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Geopolitiek

Den Haag wil krachtiger optreden VN-strijdmacht

DEN HAAG, 29 MEI. De troepen van de Verenigde Naties moeten in het voormalige Joegoslavië blijven en sterker gaan optreden. Zo luidt de reactie van de ministers Van Mierlo (buitenlandse zaken) en Voorhoeve (defensie) op de gijzeling door de Bosnische Serviërs van VN-personeel, onder wie drie Nederlandse waarnemers.

Van Mierlo acht de VN medeschuldig aan de huidige situatie. Hij vindt dat de VN “de laatste weken een weifelende en weinig geloofwaardige indruk” hebben gemaakt. Daarmee hebben zij volgens hem de Bosnische Serviërs “de motieven verschaft te doen wat zij nu doen”. Overigens veroordeelt de regering het optreden van de Bosnische Serviërs als “volstrekt onaanvaardbaar”.

Terugtrekking van de Nederlandse VN-militairen is volgens de regering niet aan de orde. Speculaties over eventuele terugtrekking “spelen slechts diegenen in de kaart die thans de uitvoering van de taak van de VN-troepen op onaanvaardbare wijze bemoeilijken”, aldus een verklaring die het ministerie van buitenlandse zaken zaterdag uitgaf. Zo lang mogelijk moeten de VN “de belangrijke humanitaire taak die zij in Bosnië hebben” voortzetten. Het is volgens de regering van het grootste belang dat de internationale gemeenschap dezer dagen een eensgezinde positie inneemt. De inzet van de Nederlandse regering is er nu op gericht om dat te bereiken.

Tijdens de reguliere ministerraad stond vandaag de situatie in het voormalige Joegoslavië bovenaan de agenda. Ook minister Voorhoeve was daarbij aanwezig. In verband met de ontwikkelingen in Bosnië heeft hij afgezien van een vierdaags bezoek aan Roemenië, dat vandaag zou beginnen.

Van Mierlo bespreekt de gebeurtenissen in Bosnië vanavond met de ministers van buitenlandse zaken van de VS, Warren Christopher, en Rusland, Andrej Kozyrev. Hij zal niet aanwezig zijn bij het spoedoverleg van de contactgroep voor Bosnië, eerder op de avond in de Franse ambassade in Den Haag. Gesprekspartners daar zijn behalve Christopher en Kozyrev ook de ministers De Charette (Frankrijk), Kinkel (Duitsland) en Hurd (Groot-Brittannië). Morgen houdt de NAVO-raad in Noordwijk zijn vergadering. Woensdag voegen de ministers van buitenlandse zaken van Oost-Europa en Rusland zich bij de NAVO-raad.

Defensie heeft nog geen contact gehad met de Nederlandse gegijzelden. Van één van hen, majoor J. Gelissen, is op televisie te zien geweest hoe hij gevangen werd gehouden. De afgelopen dagen zijn op het situatiecentrum van het ministerie van defensie ongeveer 700 telefoontjes binnengekomen van verontruste familieleden en vrienden van de Nederlandse militairen in Bosnië.