Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Geopolitiek

Boutros werkt aan voorstellen V-raad

VN-secretaris-generaal Boutros-Ghali heeft vanochtend laten weten binnen 24 uur de Veiligheidsraad de opties voor de VN-missie in Bosnië te willen voorleggen.

Onder de Britse troepenversterkingen, die mogelijk niet onder VN-commando vallen maar onder Brits of NAVO-bevel worden ingezet om blauwhelmen te beschermen, is de 5.000 man tellende 24ste Luchtmobiele Brigade. De Britse troepen zullen worden uitgerust met helikopters en raketten. Ook in Frankrijk wordt gedacht aan het sturen van een snel inzetbare strijdmacht om VN-soldaten in geval van nood te hulp te komen.

De crisis in Bosnië is dit weekeinde het onderwerp van intensief diplomatiek overleg geweest. Zaterdag kwamen in New York de Veiligheidsraad en in Brussel de NAVO-ambassadeurs bijeen. De NAVO besloot daarbij de mogelijkheden te onderzoeken voor aanvullende steun voor de blauwhelmen in Bosnië. Zaterdagavond spraken de Amerikaanse president Clinton, de Franse president Chirac en de Britse premier Major de crisis, nadat Chirac eerder al met de Russische president Jeltsin en zijn Servische collega Milosevic had gesproken. Later sprak ook Clinton met Jeltsin. De Britse, Amerikaanse en Duitse ministers van defensie bespraken de crisis zaterdag in Londen en namen contact op met hun ambtgenoten van Nederland, Frankrijk, Italië en Denemarken en NAVO-secretaris-generaal Claes.

In Brussel staat Bosnië vandaag op de agenda van de vijftien EU-ministers van buitenlandse zaken. De ministers van de contactgroep (de VS, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Rusland) bespreken vanavond de crisis in Den Haag en morgen komen in Noordwijk de ministers van buitenlandse zaken van de NAVO en de Oosteuropese landen bijeen. Een van de agendapunten is de vraag of de NAVO opnieuw tegen de Serviërs moet optreden en of het mandaat van de VN-vredesmacht moet worden gewijzigd. Rusland, dat heeft beloofd in Bosnië te bemiddelen maar daartoe nog geen concrete stappen heeft ondernomen, is fel tegen een aanscherping van het mandaat. De Fransen echter eisen een verscherping van het mandaat en hebben gedreigd zich uit Bosnië terug te trekken als dat er niet komt. Rusland heeft ook gewaarschuwd tegen nieuwe luchtaanvallen van de NAVO in Bosnië. Ook Canada heeft zich uitgesproken tegen verdere luchtaanvallen.