Dit is een artikel uit het NRC-archief

Defensie

Einde dienstplicht niet eerder

DEN HAAG, 23 MEI. De dienstplicht wordt niet vervroegd per 1 juli afgeschaft. Staatssecretaris Gmelich Meijling (defensie) voelt niets voor het voorstel van PvdA en GroenLinks om de opkomstplicht op die datum al af te schaffen. De staatssecretaris wordt daarin gesteund door VVD, CDA en D66.

Het Tweede-Kamerlid Zijlstra (PvdA) bepleitte gisteren tijdens het Kameroverleg over bezuinigingen op defensie dat per 1 juli alleen dienstplichtigen worden opgeroepen die zelf in dienst willen. Daarmee kunnen, volgens Zijlstra, ruimschoots de tussen de 1.500 en 4.000 essentiële functies worden vervuld waarvoor nog dienstplichtigen nodig zijn. De staatssecretaris verklaarde daarop dat defensie zeker 14.000 dienstplichtigen nodig heeft. Op basis van vrijwilligheid zou slechts 40 procent van de essentiële functies vervuld worden.

Vrijwel alle fracties vinden dat Defensie soepel moet omgaan met de laatste dienstplichtigen, bijvoorbeeld door het ochtendappel van acht uur naar tien uur te verschuiven. Defensie is bereid meer rekening te houden met eventuele studies van dienstplichtigen of met hun vooruitzicht op een baan.

De fracties wilden verder duidelijkheid van de bewindslieden over de geboden garanties dat er bij de bezuinigingsoperaties slechts duizend gedwongen ontslagen zullen vallen. In totaal staan immers 7.300 functies op de tocht. De VVD stelde dat militairen die voor vredesoperaties naar het buitenland worden gezonden, voor ten minste één jaar na terugkeer verzekerd moeten zijn van een baan in de krijgsmacht. De staatssecretaris wil slechts een werkgarantie van een halfjaar geven. (ANP)