Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Commissarissen aansprakelijk gesteld

GULPEN, 3 MEI. De drie commissarissen van de failliete NV Bezoekerscentrum Heuvelland - de burgemeester van Meerssen, C. Majoor, de oud-burgemeester van Vaals, R. Damen, en de oud-PLEM-directeur P. Becx - worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het debâcle van het bezoekerscentrum Primosa in Gulpen.

De curator, B. Meijs, heeft inmiddels beslag laten leggen op de woningen van Becx en Damen. Bij Majoor kon dat niet, omdat die in een ambtswoning woont.

In de publiek/private vennootschap waren de burgemeesters Majoor en Damen benoemd door de acht Zuidlimburgse gemeenten die als aandeelhouder in het project participeerden en Becx door de drie aannemers die het private aandeel voor hun rekening namen in gedeeltelijke ruil voor de bouwopdracht.

Direct nadat het faillissement in november 1992 was uitgesproken, had curator Meijs al aangekondigd dat naar zijn oordeel de commissarissen tekort waren geschoten in hun toezicht. Ruim voor de opening van het gebouw, dat oorspronkelijk zeer eenvoudig van opzet was maar gaandeweg uitgroeide tot een prestigeobject van tien miljoen gulden, was al duidelijk geworden dat de exploitatie niet haalbaar was.

Op het laatste moment werd besloten twee miljoen gulden extra te investeren om de inhoud van het gebouw aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Daarvoor werden de toegangsprijzen en de prognoses van de bezoekersaantallen naar boven bijgesteld. De huisbankier weigerde het krediet echter, zodat een noodsubsidie van de provincie Limburg nodig was om althans de opening van het gebouw nog mogelijk te maken. Bezoekers konden toen een permanente expositie over de Zuidlimburgse cultuur en natuur bezichtigen, die maar half klaar was omdat de inrichters eerst geld wilden zien. Toen dat niet kwam, werd nog geen vijf maanden na de opening, het centrum wegens gebrek aan belangstelling gesloten en het faillissement uitgesproken.

Het gebouw, een glazen piramide aan de oever van de Gulp, bracht anderhalf jaar geleden bij de veiling nog 270.000 gulden op. De nieuwe eigenaar wil er met hulp van een Russische gebedsgenezeres bijeenkomsten à la Jomanda gaan organiseren.

In een rapport van het adviesbureau Twijnstra Gudde, dat op verzoek van de aandeelhoudende gemeenten werd opgesteld om het fiasco te verklaren, werden geen schuldigen aangewezen, maar werd wel opgemerkt dat de initiatiefnemers politieke en bestuurlijke argumenten zwaarder hadden laten wegen dan de wetten van de markt. In plaats daarvan hadden zij meer oog gehad voor het uiterlijk van het gebouw en de ligging. Oorspronkelijk zou Primosa goed zichtbaar op de Gulpenerberg worden gebouwd, maar vervolgens moest het gebouw verhuizen naar de omgeving van het noodlijdende zwembad, dat in één moeite door een opknapbeurt kreeg. Dat het bezoekerscentrum daarmee werd onttrokken aan het oog van de passerende toeristenstroom, werd op de koop toe genomen. Toen uiteindelijk duidelijk werd dat de exploitatie onhaalbaar was, bleken de bestuurders te weinig kennis van zaken te hebben om de zaak nog recht te trekken, schreven de onderzoekers van het adviesbureau.

De acht betrokken gemeenteraden hebben hun verlies - een miljoen voor de gemeente Maastricht en een miljoen voor de zeven andere gemeenten samen - kort na het faillissement geaccepteerd met de opmerking dat er verder geen cent meer aan de afwikkeling van het debâcle zou worden bijbetaald.