Zojuist verschenen; VERZET

C.M. SCHULTEN: 'En verpletterend wordt het juk'. Verzet in Nederland 1940-1945

320 blz., geïll., Sdu, ƒ 49,50

Populaire geschiedenis over het verzet van de scheidende directeur van het RIOD. Schulten schrijft dat 'wij ons ervoor moeten hoeden het gehele Nederlandse volk als een heldenvolk af te schilderen, maar anderzijds mag men het licht niet onder de korenmaat doen schijnen'. Zijn boek bevat een uitgebreide bibliografie en een afzonderlijke tijdstabel van de gebeurtenissen.