Zojuist verschenen; Bezetting

ANDRIES BOSMA en HARRIE DIJKSTRA: Net ferjitte... Niet fergete. Menaldumadeel en het Bildt in de jaren 1940-1945

184 blz., geïll., Van Wijnen, tot 5 mei ƒ 25,-, daarna ƒ 32,50

De geschiedenis van zomaar een dorp. De bijzonderheid van deze streek was dat de Duitsers er een schijnvliegveld hadden gebouwd, compleet met helmen op staken en rijdende speelgoedtreintjes. Het devies van aan het verzet gelieerde personen luidde 'Destiids mosten je niet tefeul wete..'.