Zojuist verschenen; Bezetting

P.V.J. VAN ROSSEM: Tietjerksteradeel 1940-1945

451 blz., geïll., Stichting Streekmuseum Tytsjerksteradiel, Burgum, 2e dr., ƒ 30,-

Voor de vele niet-Fries sprekende evacués, onderduikers en 'hongerkinderen' van buiten Friesland die er een deel van de oorlog hebben doorgebracht, heeft de gemeente Tietjerksteradeel haar oorlogsgeschiedenis in het Nederlands uitgegeven.