Waar rook is, is vuur

Grafiek: “Je kan ervan uitgaan dat de helft van het aantal branden wordt aangestoken”, zegt mr. D. Koper van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onder aangestoken branden vallen branden met als oorzaak brandstichting, vandalisme of spelen met vuur door kinderen. Van veel branden met 'onbekende' oorzaak wordt vermoed dat ze zijn aangestoken, maar de brandweer kan dit niet met zekerheid bewijzen. In 1993 zijn ruim 40.000 branden geregistreerd. Bij de helft van deze branden was sprake van materiële schade, in totaal ruim 1,4 miljard gulden.

Deze week zijn twee broers aangehouden die ervan verdacht worden sinds begin maart in Ede en omgeving bijna 40 branden te hebben aangestoken. Bij deze branden is voor ten minste drie miljoen gulden schade aangericht.

De brandweer is in beginsel een vrijwilligersorganisatie. Per 1 januari 1994 telde de gemeentelijke brandweer in Nederland 26.356 medewerkers, van wie ruim 3.800 beroepskrachten en ruim 22.500 vrijwilligers. Beroepskrachten, die in vaste dienst zijn, en vrijwilligers hebben dezelfde beroepsopleiding.

Overigens is het brandweervak nog een echt mannenberoep: van alle medewerkers is slechts 1,3 procent vrouw.

    • Jan Reinier Voûte