Silly Willy

In haar artikel 'De alledaagse verhevenheid van de vorstin' spreekt Hieke Jippes (Z 1 april) over de Britse prins Charles als de toekomstige koning Charles IV. Hij is echter pas de derde Charles in de rij. Zijn voorgangers zijn Charles I (koning van 1625 tot 1649) en diens zoon Charles II (1660-1685).

De eerste Charles is 't niet goed vergaan: hij raakte verwikkeld in een burgeroorlog tussen Kroon en parlement, die hij verloor. Daarop werd de monarchie afgeschaft en koning Charles in het openbaar onthoofd. Zijn zoon en naamgenoot Charles ging in ballingschap, woonde ook enige tijd te 's-Gravenhage. In 1660 mocht hij toch weer op de troon als Charles II. Ook hij had problemen met het parlement, maar hij wist zich aardig te handhaven. Hij was charmant en geestig - men noemde hem de 'Merry King' - en zeer geliefd bij het volk.

Nu we het toch over de (mogelijk) toekomstige Britse koning hebben: prins William, Charles' Zoon en opvolger, zal William de Vijfde zijn.

William I was - natuurlijk - de Veroveraar (1066-1087), met wie het allemaal is begonnen. Na de beroemde slag bij Hastings werd hij in Westminster tot koning gekroond. Zijn gelijknamige zoon volgde hem op als William II (1087-1100). De derde William was onze eigen Willem van Oranje, de stadhouderkoning (1688-1702). Aan de vierde en laatste William (1830-1837) is helaas weinig eer te behalen. De bijnaam van deze bepaald niet snuggere excentriekeling luidde Silly Billy. Zijn regeringsperiode viel onder meer op door pijnlijke ruzies binnen de koninklijke familie. De troonopvolgster Victoria, Billy's nicht, mocht zich van haar moeder niet ten hove vertonen omdat het er een 'hot-bed of vice' zou zijn. Billy sloeg terug door sappige roddelverhalen te verspreiden over de relatie van Victoria's moeder met een hoveling. Zo zie je maar - er is niets nieuws onder de zon.

    • Reinildis van Ditzhuyzen