Schietvergunning van Defensie betwist

LEEUWARDEN, 29 APRIL. De Vereniging tot Behoud van de Waddenzee heeft een kort geding aangespannen tegen het ministerie van defensie. De vereniging eist dat Defensie stopt met schietoefeningen in de Marnewaard. Volgens de Waddenvereniging heeft de Raad van State twee maanden geleden bepaald dat de hinderwetvergunning niet meer geldig was. Maar het departement vindt dat de vergunning nog wel geldig is en dat alleen enkele bepalingen moeten worden toegevoegd.