Schaatsbestuur wellicht terug

AMERSFOORT, 29 APRIL. Het dagelijks bestuur van de in diepe crisis verkerende schaatsbond keert mogelijk terug in de oude samenstelling. Vier van de vijf afgetreden bestuursleden, onder wie voorzitter David Meijer, hebben een dringend verzoek vanuit vrijwel alle secties en gewestelijke besturen “ernstig in beraad” genomen. Volgens een communiqué zijn de afgelopen weken bij het opgestapte viertal en op het bondsbureau veel reacties en steunbetuigingen binnengekomen.

De sectiebesturen marathon, shorttrack, kunstrijden en kortebaan stuurden een schriftelijk verzoek om weer in functie te treden. Het bestuurlijke kwartet trad op 19 april af wegens een conflict met de kernploeg en met het sectiebestuur langebaan. Het laatstgenoemde college is voltallig buiten functie. Na het weekeinde laten de vier demissionaire bestuursleden weten of ze al dan niet terugkeren op hun post. Volgens secretaris Van Walsum is de bereidheid (nog) niet al te groot.

Om uit de impasse te komen, heeft het bondsbestuur een commissie ad hoc langebaan ingesteld, die de taak krijgt een nieuwe mannencoach te benoemen. Voormalig bondsbestuurslid Wim Schenk heeft de leiding op zich genomen. Hij heeft de opdracht gekregen vier personen voor deze commissie te benaderen. Het bondsbestuur zal maandag de nieuwe functionarissen benoemen.