Reorganisatie bij Philips Terneuzen kost 340 banen

TERNEUZEN, 29 APRIL. Bij Philips Terneuzen (Philips Lighting) verdwijnen 340 van de 670 banen. Tot 1 april 1996 vallen bij het bedrijf geen gedwongen ontslagen. Philips heeft dit aan het personeel van het bedrijf, de vakbonden en ondernemingsraad meegedeeld. Het is onduidelijk of er na 1 april 1996 gedwongen ontslagen zullen vallen.

De Nederlandse en Belgische vakbonden hebben geschokt gereageerd op de reorganisatieplannen. “We kunnen dit natuurlijk niet zonder slag of stoot accepteren”, aldus J. Jongejan van de Industrie- en Voedingsbond CNV.

De vakbonden zien onderhandelingen met de Philips-directie en het aanvechten van de gevolgen van de plannen als hun eerste taak. Daarbij staat behoud van de bestaande werkgelegenheid in Terneuzen voorop. “Als we die doelstelling niet halen, rest er maar één middel: de bal keihard terugspelen”, geeft de CNV-voorman aan.

De bonden denken dat Philips op langere termijn van plan is de vestiging in Terneuzen in zijn geheel te sluiten. Dat is volgens de vakbond des te treuriger, omdat Philips de afgelopen week een winst over het eerste kwartaal van 1994 bekendmaakte van 744 miljoen gulden (inclusief een buitengewone bate van 200 miljoen).

Philips zelf hanteert echter andere maatstaven bij de beslissing om het bedrijf in Terneuzen drastisch af te slanken. De sterk toenemende concurrentie vanuit lage-lonenlanden in Oost-Europa en Zuidoost-Azië bedreigt volgens de directie de sterke positie die Philips Lighting heeft op het gebied van compacte fluorescentielampen (cfl). Door tijdig maatregelen te nemen wil Philips winstgevend kunnen blijven concurreren. Philips verwijst daarbij naar de bedrijfspolitiek van andere lichtfabrikanten, die ook in toenemende mate fabrieken in gebieden met lage kosten vestigen.

Het is daarbij de bedoeling dat een aantal ontwikkelings- en produktie-afdelingen geleidelijk verdwijnt uit Terneuzen. Philips wil de produktie van cfl-lampen voor een belangrijk deel overbrengen naar fabrieken in lage-lonenlanden. Daarmee zijn in totaal 280 arbeidsplaatsen gemoeid.

Daarnaast wil het bedrijf de ontwikkelings- en bedrijfsmechanisatie-activiteiten voor tl- en cfl-lampen, waarvoor in Terneuzen zo'n zestig mensen werken, in Roosendaal concentreren. De hooggemechaniseerde produktie van bepaalde typen elektronische lampen en starters blijft in Terneuzen gevestigd.