Ramsj; Bijlage 4 en 5 mei

FRANK VAN VREE: De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939

Ingenaaid, Historische Uitgeverij Groningen 1989, van ƒ 49,90 voor ƒ 17,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Hoe beoordeelden de Nederlandse kranten in de jaren voor de oorlog het nationaal-socialisme en de rol van Duitsland op het wereldtoneel? Had het krantelezende publiek in Nederland zicht op de fatale ontwikkeling die met de machtsovername van Hitler in gang was gezet? Dit boek analyseert de berichtgeving in Het Volk, de NRC, de Standaard en De Maasbode. Vooraf gaat een beschrijving van de dagbladpers in het interbellum.

    • Elsbeth Etty