Ramsj; Bijlage 4 en 5 mei

RENÉ VOS: Niet voor publicatie

Ingenaaid, Sijthoff Amsterdam 1988, van ƒ 55,- voor ƒ 17,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

De lotgevallen van de legale pers in Nederland tijdens de Duitse bezetting zijn samen te vatten onder de noemer gelijkschakeling. In dit proefschrift toont Vos aan dat de gelijkschakeling niet zonder slag of stoot verliep. Niettemin konden de bezetters, dank zij de volgzaamheid van veel uitgevers en journalisten, tot het einde toe beschikken over een goed functionerend persapparaat.

    • Elsbeth Etty