Ramsj; Bijlage 4 en 5 mei

ADRIAAN VENEMA: Kunsthandel in Nederland 1940-1945

Gebonden, De Arbeiderspers 1986, van ƒ 69,90 voor ƒ 29,50. De Slegte

Venema's vuistdikke kroniek over de praktijken van de Nederlandse kunsthandel gedurende de bezetting deed bij verschijnen nogal wat stof opwaaien. Met register.

    • Elsbeth Etty