Ramsj; Bijlage 4 en 5 mei

JOHN KEEGAN: Churchills Generals

Gebonden, Grove Weidenfeld 1991, van ƒ 49,15 voor ƒ 17,50. De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32 Den Haag (070-3658226)

Wavell had hersens maar was op het slagveld niet meedogenloos genoeg, Alanbrooke was briljant en werd zelfs door Montgomery bewonderd, Percival is de overgave van Singapore nooit vergeven, Slim werd onderschat: in twintig door Keegan bijeengebrachte portretten, geschreven door diverse krijgskundige historici, passeren de Britse commandanten uit de Tweede Wereldoorlog de revue, met op de achtergrond de onverzoenlijkste krijgsheer van hen allen, Winston Churchill.

Ook onder redactie van Keegan: de fraai uitgegeven Times Atlas of the Second World War met honderden becommentarieerde landkaarten en infographics, van ƒ 110.- voor ƒ 49.50 bij Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.

    • Elsbeth Etty